Munchmuseet, MM N 3411

MM N 3411, Munchmuseet. Datert 1909–1911. Brevutkast til Uidentifisert person.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3411 bl. 1r
    
    Cher monsieur!


    Je vous envoy les Notice
pour la catalogue et pour
le la commision de
placement – –

    – Je vous’ aves p‹ar› depeche
il y a quel{k}ques jours
enoyé 50 Francs – Je vous
‹pri› si vous plais m’envoyer
le quittance pour

 

Munchmuseet N 3411 bl. 1v

    3 Kvinder  …  en nøgen i Midten.
Wampyr in Wust