Munchmuseet, MM N 3415

MM N 3415, Munchmuseet. Datert 1934–1935. Brevutkast til Uidentifisert mann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3415 bl. 1r
    
    Monsieur le {m}Ministre


    Je vous remerci pour
votre letre si aimable
Je suis a la campagne
a cause de ma santé
faible –

    Jespere dans quelques
jours pouv{es}ais retourner
a Oslo et dans ce moment
je fixerer un rende vous
Veullez agréer, Monsieur
le {m}Ministre les assurances
de ma haute consideration

    
    Edvard Munch