Munchmuseet, MM N 3477

MM N 3477, Munchmuseet. Datert 17.11.1905. Brevutkast til Constantin G. Naumann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3477 bl. 1r
    
    { … }Geehrter Hrr!


    Bitte mir «Friedrich Nietzche»
{erste Theil}von Frau ‹Förster›-Nietzsche
erste Theil  …  pr. Nachnahme
zu schiecken –

    
    ‹Hochachtungsvoll›
    Edvard Munch


    Adr. Bad Elgersburg Thuringen

 

Munchmuseet N 3477 bl. 1v

    
    Hr \?/ Naumann
    Verlag. Buchhandlung
    Leipzig