Munchmuseet, MM N 3564

MM N 3564, Munchmuseet. Ikke datert. Varia.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3564, s. 1

1937–38
Edvard Munch
Maler Aasgaardstrand
Nedre Ramme Hvidsten ‹by›

    En ældre søster bosat i Oslo med kr 3000 pr.år
en brordatter i Nordland med 4800 pr år
(Slægtninge 8000 kr)
 • Nedre Ramme Hvidsten
 • Ekely, gnr. 29 bnr 9. Aker, huset
  Eiendommens værdi ikke indtatt
 • Hus i Aasgaardstrand –

 

Munchmuseet N 3564, s. 2
      
Munchmuseet N 3564, s. 3
      
Munchmuseet N 3564, s. 4
 • Nedre Ramme Hvidsten
 • Ekely, Aker, huset
  utføres alene med en halvpart
  som ifjor i Akers Ligningsvæsen
 • Huset i Aasgaardstrand
  udføres alene med en halvpart
  som i Aker

    Forøvrigt henvises til innberetninger
til Vestby Ligningskontor angående
Ekely i Aker og huset i Aasgaardstrand

Terminene 1/4 og 1/10 37 med

 

Munchmuseet N 3564, s. 5

    Omkostninger ved utøvelsen af mit arbeide
i 1937

 

Munchmuseet N 3564, s. 6
      
Munchmuseet N 3564, s. 7

Sum

 

Munchmuseet N 3564, s. 8

    Oslo den 9. februar 1938
    Edvard Munch