De Antellska Samlinger

Kunstsamling. Helsinki, Finland

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til institusjonen

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 3459.    Brevutkast. Ikke datert. «Idet jeg herved skal få Lov at udtrykke min bedste Tak for Tilladelsen til at udstille «badende Mænd» {skal jeg herv}sender jeg Dem herved Plakaten som skal klistres udenpå Kassen –»

De Antellska Samlinger er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM N 3564.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 4
«Ekely, Aker, huset utføres alene med en halvpart som ifjor i Akers Ligningsvæsen»