Munchmuseet, MM N 3582

MM N 3582, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3582 bl. 1r
    
    Til ligningschefen


    Efter ordningen med kloakvæsenet er min
eiendom sunket så i værdi at den bør værdsættes til 65,000 kr

    Ingen norsk maler har
havt et så stort navn ute
i verden s{ … }om jeg –

    Ingen norsk maler har noensinde
kunnet skatte af egen fortjeneste
til stat og kommune som { … }jeg

    Jeg har vel været lige til de
sidste par år været en af de
største skatteyderne.

    Jeg synes derfor ‹osså› hensyn
burde været tat til mig –
Jeg mener at unødig{t}e ‹opkrævelser›
der har ødelagt min arbeidslyst og

 

Munchmuseet N 3582 bl. 1v

og arbeidskraft kunnet være
sparet mig – Jeg går helt
op i min kunst og sl detaljerte
foretningssager skaffer mig svært
bryderi –

    Jeg hører at ligningsche{ … }fen
i telefon har nævnt at mine
store atelierer kunne opfattes
som lagerrum – Jeg er ingen grosserer
der logerer poteter – Jeg har altid
tænkt på min kunsts fuldkommen-
gjørelse – Jeg arbeider i alle rum i
alle de huse der er der – Jeg har en
stor presse i annen etage og hele
kjælderen er fuld af stene og en stor
presse –

    De  …  store atelierer på h eiendommens
nordside – bru har været brugt til
opbevaring af mine kasser – der har
bragt mine billeder rundt i verden
og gjort min kunst kjendt og solgt har jeg