Munchmuseet, MM N 3585

MM N 3585, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3585 bl. 1r

    Jeg skal ikke udtale mig
om skattvæsenets optræden mod
mig – Det mener vel at { … }handle
rigtigt –

    Jeg kan blot si at jeg på grund
af skattevæsenet og ved siden af
meget annet h derute er jeg gåt træt
og at jeg ikke kan arbeide under
slige forhold og må prøve at finde
en { … }plads hvor der tages mer hensyn til
mit arbeide så jeg ennu kan få kræfter til
at arbeide på den kunst jeg har viet mit
liv