Munchmuseet, MM N 3589

MM N 3589, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3589 bl. 1r
    
Til
Akers Ligningsråd


    Jeg har til mit arbeide 8 store bygninger
med flere atelierer og arbeidsrum for mit
maleri, for lithografi og for radering med
2 presser hertil – Det er fordelt på Ekely, {N}Ramme
i Hvidsten og Aasgaardstrand

    Det er ikke let at forstå min malermethode
man tænker sig altid en maler siddende på
en stol og male små guld billeder i
brede guldrammer færdig til salg –

    Jeg har brugt det meste af mine penger
på min kunst – det er ikke stort igjen
og jeg blir nok nødt til at indskrænke
mig meget. Fra nytaar af har jeg afbestilt
min meste grafik og Snart må jeg vistnok
af …  { … }afskedige mine vagtmænd og da ned-
lægge mine fleste atelierer og rulle mine store
halvfærdige og færdige billeder sammen

    Jeg har ofret mine penge på min kunst
Det har skattevæsenet mindst at beklage sig
over

 

Munchmuseet N 3589 bl. 2r

    Det var en skrækkelig balade dennegang
Der skulde været svart kort og godt:

    3000 kr afdrag for assistent og vagtmand. \(2 stykker)/
Lys og varme 2000 kr \– Ekely og Nedre Ramme/
(Disse poster kunde skattevæsenet selv ha greie på)
Resten af d{et}e angitte afdragsposter er
til studiereiser, malermaterialer og reparationer
Det er ikke godt efter ¾ år nøiagtig at
ansætte utgiftsposterne men de har nok
oversteget meget det angitte beløb 1200 kr. \Basta!/

    Jeg bru …  arbeider ofte om aftenen
og nat{ … }ten og har da tændt indtil
1000 watt i midtstuen. Det er når jeg
skal { … }ha «dagslys». Samtidig brændes varmer en
ovn på 2000 watt – I sideværelset er en ovn
 …  på 2000 watt – Så er der lys i ru trykkerierne

    Slig blev bohemens bryllup malt –
Jeg begynner nu på et noget lignende
motiv der er halvt bestilt til ‹S.› Zuricher
Kunsthaus
– Der er jeg inviteret til en { … }at udstille
en Kolektion på en stor international udstilling

    Jeg har da brug for de 5000 watt! Det største
{g}atelier bruger 5000 watt til oplysning – Det lille 5000 watt til opvarmning året rundt

    Det er pudsigt i en måned at skulle
granske hvorvidt jeg har 1000 wat lys formeget

 

Munchmuseet N 3589 bl. 2v

eller gjøre rede for {at}om min assistent planter
osså kaal – For 300 kr får jeg alt det jeg behøver
til grøntsager hos Jensen & Co.

    Jeg syns det er knuslete.
    Det er aligevel godt at ha g fåt rede på
hva man kan udsætte sig for –
Og det er godt at få rede på skumlerne

    Jeg har {b}grafik over hele verden og billeder
i alle mus …  musæer og mange kuns …  samlinger

    Så skulde jeg ikke få ha de studier og
billeder om mig der er nødvendige til
mit arbeide – Nei det er lagring
spekulering


    
    Vennligst hilsen
    Deres Edvard Munch

    Herute lar sig ikke føres regnskab
Det er blot jeg som kan på bedste skjøn
afgjøre det – Ellers blir der alt uforstålig
Det må kunne ordnes slig at dette
undgåes – Det blir da umuligt at arbeide