Munchmuseet, MM N 3595

MM N 3595, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3595 bl. 1r

    II
Jeg behold{ … }er f ex {r}Ramme utelukkende
af hensyn til mit maleri
– Jeg har { … }motiver der der netop
har vært sælgelige – og { … }‹hvorfor› jeg solgte
m til store summer –

og jeg gjør studier til Alma mater
i Aulaen Kommentar – Jeg har her funnet
motivet – og jeg arbeider gratis
for universitete på dette – forat
forb{ … }edre { … }dekorationerne –


    X Som sagt jeg har brukt bruker
m store meget til mit arbeide
af hensyn til min kunst og
det har vist sig jeg i disse år
har tjent { … }derpå – og altså osså Statskassen
X Jeg bruker har de sidste 10
år gjennemsnitlig tjent circa 120,000 kr
– Heraf ‹g{år}ik› vel gjennemsnitlig 25,000 kr
i skat – 10,000 til min familie – Jeg
bruker litet for mig selv – til mig og gaver
12,000 kr – Til { … }Utgifter til mit
arbeide er der vel gåt henimod
25,000 gjenemsnitlig årli – –

 

Munchmuseet N 3595 bl. 1v

    Hest F. ex utelukkende til Model
– De{ … }rved er mine bedste billeder
af denne grund gjort – og af dem
solgt for circa 60,000 kr – hvoraf
et hænger i Münchens Statsgalleri

    – Klæer
Opbygninger af { … }de høie gj ‹trævægge›
til ophængning af de til 11m x 5m
svære dekorative billeder –
Af der Der { … }blev af { … }billeder solgt
Dekorationer malt fra disse
solgt for { … }40,000 kr til Universitete
og 80,000 kr til Freia

    Klær – Elektrisk Lys vedligehold
– Kjørsel og annet arbeide med
mine billeder –

    Jeg har tat disse utgif{ … }ter
da det har vist { … }sig at jeg tjente
derpå og altså osså Statskassen –