Munchmuseet, MM N 3598

MM N 3598, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3598 bl. 1r

    Jeg h mener at når man i tilfælde som
med mig hvor apparatet er så indviklet
og lidet forståligt for folk må man til en
vis grad overlade  …  beregninger og tro på at man opgir rigtigt.
{m}Man forlanger jo opgaven på tro og ære –

    Man får heller tro på mig end alle disse
latterlige uforstående opskrik blandt folk om
bunker af kostbare gravurer – vældigt lager af
vældigt dyre billeder som når som helst kan
omsættes i penger – Disse folk forstår ikke at at
mine malerier og studier må jeg ha om mig
forat kunne arbeide og at de { … }har været nødvendige
til udstillinger { … }hvilket har { … }bragt mig salg – Og de
forstår ikke et bøs af hvordan gravurer laves og omsættes

    Disse Jeg  …  har arbeidet længe og omsorgsfuldt
på mine { … }ligningsopgaver – og det er bare jeg
der kan ha noen mening om disse – Når jeg
så efter et halvt år får vite at det er uriktigt

 

Munchmuseet N 3598 bl. 1v

må jeg ta alt o{ … }p igjen til ‹revision› – alt dette har ødelagt min
arbeidslyst

    Jeg har i disse 20 år blot to gange protesteret
så af mig har ligningsvæsenet ikke havt stort
besvær – Jeg har ment at det vilde forstyrre mig
formeget i mit arbeide –

    Når jeg nu iår har opholdt mig og
ligningsvæsenet med dette er det ikke forat opnå
noget hvis særligt – Tiderne er nu så dårlige
og salg er næsten umulig – Priserne er stadigt
synkende – Herr Frøen nævnte mine auktionspriser
– For det første er det de sidste 2 3 år været omsat
forsvindende lidet og og priserne som står opført
{ … }er ikke at stole på – Det er mine mest bekjendte
og sælgelige billeder der har været til auktion – og samme
billeder bringes oftere frem –

og priserne har været elendige – Hvis jeg vilde by
frem {v}billeder vilde priserne snart blive helt ‹andre›

    Tyskland er færdig – man må ikke høre på
kunsthandlere der jo vil holde handelen gående
Om kort tid må jeg osså slutte med mine
store arbeider – Det blir mig for dyrt og jeg
{ … } Ligningen blir altså nu enkel – Der blir
vel omtrent ingen fortjeneste