Munchmuseet, MM N 3599

MM N 3599, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3599 bl. 1r

    Efter det korte oversla men betegnende
overslag over skatten kan enhver utd
utregne at jeg må lægge hele apparatet
ned og opgive mine videre experimenter
med monumental maleri – Det blir nok da
litet at få af skat –

    Penge, melking, brød brød –
Lever da menneskene bare af
disse ting – og er der ikke andre værdier
i verden –  …  Det havde ikke gjort noen
skade om jeg havde kunnet modtage { … }de
mange udstillinger jeg i inbydelserne til de
ærefulde utstillinger i Paris, Italien og andre stede
Jeg har måttet slite mig ut med unødige ting
som ut{ … }regninge af ligninger og arbeidet med at skaffe kviteringer
for solgt grøntsak  …   …   … 

    Jeg har i 40 arbeidet på en livsfris
Den var som en helhed udstillet i
Berliner Secessionen i 1920 – Jeg anbefalet
da {v}Vigelands fontæne til bestilling for 300,00 kr
‹3› år efter var begynte han på det
værk der har bredt sig udover landstrekning
Osså andre livsfriser er opstået

    Det er vel ikke formeget forlangt at jeg
i ro ka får lov til at på egen fattig
bekostning  …  forsøge at gjøre de komme
så langt på den som mulig – De vil vel komme
til nytte om ikke for mig

Men ‹med formegenMen mindre stenkastning og lidt
adgang til i ro at ta nødvendie spadserture på veiene i Aker
og ikke for megen nærgåenhed fra skovholdt er det vanskeligt Men jeg er uheldigvis
Oslogut og for at ha noe at si her må
man enten være fra skovbygder eller fra fiskerbyer
eller storfolk fra Drammen

{ … }At gå i fred på veien er jo nødvendi, Det har været dyrt stadi bil og på veien er jeg vant til at studere mennesker