Munchmuseet, MM N 3601

MM N 3601, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3601 bl. 1r
                      3

    
Jeg har aldri beklaget mig over
at have betalt formeget i skat
når undtages at jeg finner det
uberettiget at betale skat af sine egne
malerier (Dette er mig osså en prinsipiel
sag der osså angår andre malere og derfor
er mig do{p}bbelt vigti at lægge vægt på)

    Jeg har b … blot beklaget mig over
at når jeg så omhyggeli jeg forsøker at
redegjøre for mig og få d ligni opgaven
rikti og på tro og love erklærer den
rikti at det så uvægerli blir erklæret
for galt og jeg så må på ny ta fat
– Ligeledes har det i høi grad
forstyrret mig i mit arbeide  … 
ustanselige forespørgseler efter i anledning
mine tjenestefolks skat selv for flere
år efter { … }fraflyttelsen – Det samme er
tilfælde med sy …  sygekassen for folkene
som jeg må passe på – og idet hele
at systemet er så uendeli kompl
d kompliceret – i alfald for en kunstner
der er så optaget med sit arbeide


    Mærk: Jeg skal udtrykkeli gjøre opmærksom
på at jeg i årrækker har betalt formeget og b …  ikke
anket forat slippe forstyrrelser – Som ifjor – De senere år har
jeg mindst været lignet en 20,000 kr formeget i formue – og flere tusen formeget i intækt

 

Munchmuseet N 3601 bl. 1v

    At jeg ønsker at komme tilbake
til kysten er forklarli da jeg altid
har ligt mig godt der og af bekolk-
ningen Kommentar er blevet mødt med elsk-
værdighed – Specielt Aasgaardstand er mig
kjær da jeg liker naturen der    har malt
mine bedste billeder der og har m
allerede siden 1890 boet der med
mellemrum –


    Man spørger om mine
store Atelierer er fulde af billeder
ja af store studier og forberedelser

    Det er intet landhandleri herute
Folk tænker altid på penger og handel –
Jeg har aldri malt for salg – Jeg maler
ikke små handelsv{ … }arer –

    N … år en videnskabsmand har laboratorier
eller værksteder for sine opdagelser spør
man ikke om hvad forsøkene kan værdsættes
til – Mine malerier er experimenter forat
nå det høieste – Jeg kan male hundrede billeder
før jeg når et resultat –