Munchmuseet, MM N 3612

MM N 3612, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3612 bl. 1r

    Når De steiler over alt der ligger om
af tryk og sier her må jeg jo være store
værdier – ligeledes i den store sal med studier
til livsfrisen. { … }Det viser blot hvilke stort
arbeide og stor{t}e utgifter jeg har havt forat
kunne sælge det jeg har solgt og derved skyld
betalt så høi skat

    Hvis jeg ikke havde havt brugt så mange penge
til trykning af gravurer til udførelsen af studier
til store udstillinger med reiser i utlannet –
havde jeg heller ikke solgt så meget.

    Af gravurer er solgt det væsentligste og
der blir der hverken kan eller sælges stort mer { … }eller bør
sælges stort mer – Det meste blir opbrændt –

    Skulde man iflæng s …  trykke og sælge
vilde det simp{ … }elthen { … }svindel mot de der
har betalt dyrt mine tryk – Disse masse tryk
og studier viser hvor mange udgifter og stræv jeg har havt forat skaffe

skattevæsenet såmegen skat