Munchmuseet, MM N 3639

MM N 3639, Munchmuseet. Datert 1941. Varia.
Filologisk kommentar: Selvangivelse.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3639, s. 1

    Koncept.            for 1941
Edvard Munch Fødselsår og datum: 12/12 63
Maler
Jarlsborgveien 10, Skøyen, V. Aker

Jeg har måttet hjelpe min eldre søster og en
brordatter med tils. kr. 3.000,- i 1940.
Ekely g.nr. 29 br.nr 9
Vestre Aker
38 mål
Branntakst
kr. 40.000,–

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3639, s. 2

    Gjenreisningslånet
    Idun kr. 3.600,- Norske Liv kr. 2730,-
    Verdi kr. 5.000,–

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3639, s. 3
      
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3639, s. 4
 • Ekely, Skøyen
 • + inntekt av haven
 • Vannavgift
 • brannkontingent
 • arbeidshjelp
 • div. utgifter
  til haven

    Ja
    Ja med br. 1800,-
    Nei

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3639, s. 5

    Driftsutgifter s.bilag kr. 5.100,-
Avskrivninger 〃 〃 〃 8.300,-

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3639, s. 6

    Ja.
    Da jeg har eiendommer i Borre og Vestby, er
der innsendt særskilt selvangivelse til
disse kommuner.

    Ja – som tidligere.
    Nei

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3639, s. 7

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3639, s. 8
Ekely den janr. 1941.

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3639, s. 1

    Koncept.            for 1941.
Edvard Munch Fødselsår og datum: 12/12 63.
Maler
Jarlsborgveien 10, Skøyen. V. Aker

    Jeg har måttet hjelpe min eldre søster
og en brordatter med tils. kr. 3000.
i 1940.
Ekely g.nr. 29 br.nr. 9
Vestre Aker
38 mål
Branntakst
kr. 40.000.

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3639, s. 2

    Gjenreisningslånet
    Idun a 3.600,– Norske Liv a 2730,-
    Verdi kr. 5.000,-

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3639, s. 3
      
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3639, s. 4
 • Ekely, Skøyen
 • + inntekt av haven
 • Vannavgift –
 • brannkontingent
 • arbeidshjelp
 • div. utgifter
  til haven

    Ja
    Ja med kr. 1800.
    Nei

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3639, s. 5

Driftsutgifter {b}s. bilag a 5.100.
Avskrivninger 〃 〃 8.300.

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3639, s. 6

    Ja.
Da jeg har eiendommer i Borre og
Vestby, er der innsendt særskilt
selvangivelse til disse kommuner.

    Ja – som tidligere.
    Nei

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3639, s. 7

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3639, s. 8
Ekely den 14 janr. 1941.