Munchmuseet, MM N 3652

MM N 3652, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Knut Hamsun.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3652 bl. 1r
    
    Adr. Café de la Regence    Kjære Hamsun!
 Den
Radering jeg gjorde af Dig
er antaget til Gjengivelse
i Pan (Det vil sige at { … }Bladet
har kjøbt Kobberpladen)
{ … }Da Du har sagt mig at
det { … }det ikke generer dig
større om det udgives i
Tydskland og da Kunstbladet
udgives i meget få Exemplarer
(De{t}r findes mulig blot en Abonent
i hele Norge) har jeg ikke
havt noge{t}n Betænkeligheder
ved at antage Bladets Til{ … }bud.

    Det er af megen Bet{ … }ydning
for mig pecuniært at dette
sker – ligeledes

    Billedet er blot e{n}t { … }Udkast
og altså ikke egentlig Portræt –
Jeg skal forsøge om jeg kan ‹sende›
Dig et Tryk. Skriv mig til Dit Medhold

    
    Bedste Hilsen fra  Din E Munch

 

Munchmuseet N 3652 bl. 1v