Munchmuseet, MM N 3683

MM N 3683, Munchmuseet. Datert 15.11.1934. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3683 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 3683 bl. 1v
    
    Kjære I.


Jeg har fra flere
kanter hørt
at det skal være
bra tider i Nord-
land – Jeg reiser nu
tilbage

    
    Din  EM

    
    Frk. Inger Munch
    Villa Hjemli
    Munkeengsveien 8
    Smestad st
    Vestre Aker
    Oslo