Munchmuseet, MM T 124

MM T 124, Munchmuseet. Datert 1883. Skissebok.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
No-MM_T0124-00-R
      
No-MM_T0124-00-Ri
      
Munchmuseet T 124 bl. 1r
Vår hushjelp Anna BorgmanP. A Munch      83

 

 

Munchmuseet T 124 bl. 2r
Laura Munch            1883

 

 

Munchmuseet T 124 bl. 3r

 

 

No-MM_T0124-99-V