Munchmuseet, MM T 128

MM T 128, Munchmuseet. Ikke datert. Skissebok.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
No-MM_T0128-00-R
      
No-MM_T0128-00-Ri

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 1r

    
    { … }Sofie Gulliksen
    T{h}orvald Meyers Gade 42

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 1v

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 2r

    Wergelandsveien 17

 

Munchmuseet T 128 bl. 3r

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 4r

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 4v


[Red.:
    Ikke Munchs håndskrift.]


 

Munchmuseet T 128 bl. 5r

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 6r

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 6v

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 7r

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 7v

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 8r

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 8v

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 9r

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 10r

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 11r

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 11v

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 12r

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 13r

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 13v


[Red.:
    Ikke Munchs håndskrift.]


 

Munchmuseet T 128 bl. 15r

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 16r

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 17r

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 17v

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 18r

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 18v

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 19r

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 19v

    Alligevel så går jeg
hen til vennen

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 20r

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 20v

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 21r

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 21v

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 22r

    Hamburg er grågjir et mørk gråt
indtryk
– huser med spidse
gavler – gamle tætte vinduer –
smale gader {–}i de gamle strø{k}g –
her er større trafik end i Paris
– {gj}Jernbanetog suser forbi dig
over dig og under dig –

    Dampsporvogne – som to etages som
som f som en række af to etages
huse – og omnibusser krydser
hinanden –

    Det ringer
    { … }Musæet er fyldt a‹f›
modbydeli tydsk Kunst –
smægtende kvinder – slagbilleder
med steilende heste – og blanke
kanonkugler – du væmmes
– du ækles    til du stanser

 

Munchmuseet T 128 bl. 22v

    I galeriene
til du standser for et billed
af Böcklin

    Den hellige ild –
    Skygge Tusmørket ligger
sænker sig over lun lunden
træerne står i sv{ … }ære som
svære mørke masser mod
luften – men gjennem stammene udenfor stråler
endnu dagen den ‹s … vindende› dag
stråler lyset in udenfra
fra den svindende dag
Men {i}Indi lunden er det så
tyst – det ‹saftie› grønne græs
så blødt – og den hellige ild
brænder roli med en den blålige røg
stiger lodret op –

    her er guddommen –
    to i hvide kjortler knæler –
flere andre ‹ildtilbedere› nærmer sig { … }kommer
tilsyne fra tykningen

 

Munchmuseet T 128 bl. 23r

    Lyset er så
    Dagen du ser udenfra
mellem stammene er så strålende
lys – Mørkt i lu{ … }nden lunden
så dy{ … }bt – så stilt det er så
stilt herude – såm så høitideligt


    Så er det et billed af
Gebhardt Kristi Korsfæstelse    Mørket f  …  over { … }Hamburg
    Dagen svinder – røde
lys gasblus og blåligt elektrisk
lys i det {b}mørkeblå –
tusinde lys

    – Alsteren ligger der mørk
og tu og hemmelighetsfuld –
med de tusinde blus langs
bredden – { … }derude går glider
en s …  i de{ … }t uhyggelige mørke
glider en svane – med { … }sin  … 
hals – der den taber sig mer og
mer i det i mørket ensomt

 

Munchmuseet T 128 bl. 23v
Note
    Albenga anbefales
– på det heftigste –
mellem Genova og Nizza
Se Albenga og døe EM
Lev til du ser Albenga
C.S.


    E M.

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 24r
C S.
    Nu ere mørt
E M
Note
    Åa se kaktussen
C. S

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 24v
C.S.’s opfatning af
Monk.
29/11 91 E M

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 25r

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 25v

    H‹oc›

    Remulus
    Ho

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 26r

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 27r

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 27v

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 28r

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 29r

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 29v

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 30r

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 30v

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 31r

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 32r

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 33r

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 33v

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 34v

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 35r

 

 

Munchmuseet T 128 bl. 40v

    
    Marie La‹fides›
    Rue B … lgague 7.

Brev til  … 
Tale med  … 

 

No-MM_T0128-98-Vi

      Holdbare farver
 • Blanc d’Argent
 • Rouge anglais
 • Rouge de Mars
 • Rouge de Venice
 • Rouge indien
 • Carmin fixe de garance
 • Saques de garance roses et
  rouge non calcineis
 • Terre de Siceme brulée
 • Orange de Mars
 • Orange et ja … nes de cadmium
 • Jaune orangé de Mars
 • Jaune de Mars
 • Auriolin
 • Jaune transparent
 • Terre d’ Italie
 • Vert émerande
 • Vert celadon
 • Vert La‹mori› mere
 • Vert olive Claire
 • Verts Marie Collart
 • Bleu de Cobalt
 • Outremer vrai (‹lagerlite›)
 • Outremer de Guimet
 • Violet de cobalt
 • Violet de Mars
 • Oere brune
 • Brun de Mars
 • Brun transparent
 • Terre de Cassel
 • Noir de vigne
 • Noir d’ivoirs

 

No-MM_T0128-99-V