Munchmuseet, MM T 206

MM T 206, Munchmuseet. Datert 1935–1940. Skissebok.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
No-MM_T0206-00-R

 

      
Munchmuseet T 206 bl. 42v

    Vi står her ved vor kjære Pelles askeurne – Din dybtprøvede herre er ved side
Vi molboere er et solidarisk folk (hør) vi står sammen – Vi lar os ikke
døive af hvemsomhelst       inflytter ikke molboer – Hør hør –

    Ingen skal si at ‹dette› ædle dyr har molesteret molboerne. Det har
bare vært inflyttere – Han har ladt en række postbud blive anfal –
Det var ikke molboere og de opførte sig ikke molboerske – De har ikke
set med respekt på hunden – Og hva hænder da hunden havde revet
buxerne af et postbud så tilbyr eieren et par nye buxer – Hva
sier han så – Jeg vil ha ny dress – Frækhed – Eieren svarte som han burde
H Har jeg med at holde Dem med klær – Og melkegutten – Jo han
blev bitt – men hunden gjorde alligevel hva han skulde – Ale
innenfor gjærdet ka havde han ret at bide – Det er bidt 20 menneske
i år – Men vi kan fremføre 1000 ubidte mennesker og flere ja 100,000–

    Hvi       Vi molboer ved hvad vi skal gjøre – Den frække
inflytter skal få sin bekomst – Alle vinduer i hans hus skal
slåes ut – og så kommer ‹diverse annet› vi har at straffe på

    Endeløs jubel – afsted ‹ut med naboen›
dæng ham slaa ham – Hyl

 

      
Munchmuseet T 206 bl. 69v

    Jeg kjenner af 20 års erfaring forholdene i Vestre Aker
ialfald mellem Smestad og Skøien.

    Her har rampen af velstillede folks afkom  …  { … }\h/useret
slig at de hvis de var født af mindre velstillede folk på den andre side
elven var v blit sendt i værge.

    Der har været noen nødskrig i avisen på { … }\po/liti der aldrig sees deroppe
og aldrig kommer did og disse får nok husere i fred – Slå ud ruter ud stjæle æbler – Hyle efter en med skjælsord

    En slig kunne gammel ku kunstner { … }\‹sjæl›/ er et let bytte for disse
røverunger – H Jeg har set en man gammel mand med svarte briller og næppe kunne se han forfølges –

    – Nei der blir ikke tat  …  noen af disse ville ganstere i vær{e}\g/e på
denne side elva. – Jeg først tror nok at disse plageånder nok osså kan sf stjæle
hans malerier hva de sier – det er høist rimeligt

    Så blir det ikke noen af disse smådjævle der tas men en gammel hædersmand
af en maler der har kjæmpet en hård k …  strid for sin kunst men har bukket under
for de svære byrder

    Hvis man endelig tar sig sammen og melder noen gutters
bedrifter til mødrene istedetfor politiet der var det rigtige så skal man
se et syn – Mamaen forandrer helt form – Den ellers nogenlunde velordnede dame
med læbesti{‹v›}\f/t – blir til et vældigt uhyre – Alle fjær bruser op til kolosale kalkuns hane
og med øine som kanonmundinger – Disse sortudskydene kanonmundinger ‹forer› man
denne frækhed – og mødrene til alle disse djævleunge ‹skvaldrer› da rundt i nabolaget
om denne fæle malersladsken som { … }\går/ på gaden og sogar sidder på bænken –

    At de han ‹at› man ikke tar sig af ham –

 

      
Munchmuseet T 206 bl. 70r

    Ja Poulsen originalen deroppe  … med de sin store manke
liger ikke nok deroppe – Han er ligelad med folk og har sin egen verden

    Ja oså er der de kjære Olaf … Nilsemand, Petter Ludvig og Kristian disse deilige
dussebassene fra 8 – 18 år – Borts{ … }\kj/emte i deilig egenboliger med deilig have –
Små sel selveiere – Deilige mama dusser –

    De huserer uten gene af politi der aldrig sees deroppe – ‹pælmer› vinduer –
sk{‹ø›}\y/ter vindu hunde i ens egen have – stjæler æbler – ‹hujers› efter i
fra gader og stræder og fra gårdsrum – Ja man må jo reise fra bygda for at få fred –

    Vilde der skaffes politi og ta disse fyrene i nakken som de gjør
på den ane siden Elva så var det en større bedre gjerning mod den
harmløse og begavede Malern Paulsen

 

      
Munchmuseet T 206 bl. 70v

    Paulsen er 77 år i en alder hvor forlængst folk har
nedlagt arbeidet – Han er kjempestærk og kan jeg tillade sig den
bedrift at i 10 år at leve uten at lægge i ovnen –

    Han sier at han svigter lidt på hukommelsen – Kast den første sten
alle i 77 åringer –

    Man må tænke på at som den fanatiske kunstner‹siælen› og filosop  …  han
er har hans ‹inteligends› ‹phil› været fæstet til andre vigtige funderinger end
at passe på at huske mindre vigtige tal –

    Han har ikke gjort noen noget – Ikke gjort optøier eller
skrønt eller gjort folk lignende skade –

    Han har drukket en del – de senere år ganske lidet – Hvem kaster den første sten

 

      
Munchmuseet T 206 bl. 71r

    Paulsen forlod sit kunstner kal af hensyn til familien
Han har fået sine børn godt frem – Han kjøbte en hus i
den billige tid – Det er ennu en hjælp for han – Han har
har blot lånt 11,000 kr mens det vel er værd 50.000–
Han har levet sparsommeli med sine 140 kr. måneden
Nu er det galt at han har sparte penger til pige
greiet seg selv og ikke brugt ve om vinteren –

    Det viser hvilke ‹kjærnekar› kjæmpekrefter han har han er – Det er få der
i hans alder har slig kraft i næverne og ser så rank
 …  ut

    { … }\D/et er ihvertfald noget der ingen angår
En stor Vismand lev i Athen levet hele sit liv i en tønde

 

      
Munchmuseet T 206 bl. 71v

Dommeren    Han går omkring og kikker på skyer og stjerner –
landskab og mennesker – Så laver han en del og det er mest dårligt
Enkelte gange gjør han no udmærket sur – Jeg syns det er skidt som alt
det annet –

Forsvareren    – Enhver ku stor kunstner natu\r/ søger det uopnåelige – så ‹søger›
han tænker han ser på skyerne og stjernene – og tænker – Har De noensinde tænkt
hr dommer – jeg mener utenfor læsning af jus? Paulsen gjorde et mester værk det første
år han begyndte – Og et udmærket landskab på første høstudstilling – Han lavet et mesterværk et selbst portræt jeg besidder malt for kort tid siden
  De{n}\t/ er denne ‹altopgivende› trang til at nå det ‹høieste› der har skabt
de virkelige store kunstværker – Vanskelige forhold kan hindre en slig kunstnernatur
og gjør at han ikke når frem som han skulde
  Så er han rar og folk liker ikke at se han ikk gikk
på skyerne – Han sidder på bænkerne og hviler sig – Det ærgrer de
vigtige selveierne med ‹sine› velordnede hjem –
  Guttene henger efter ham og stjeæler hans billeder – hyter efter ham
klager han til de ‹velædle› mødre – så heft heter – Oskar
petter olaf og d Nils {‹er›}\de/ er alle snille gutter – gjør aldri sligt
  A! den styge ‹fule› gamle malerslasken – Hvorfor sætter i han ikke in
En lazaron der blot har en barhytte i skoven får lov at bo der – Han har
jo ‹nekt›

 

      
Munchmuseet T 206 bl. 72r

Dommeren:    Han virker generende på strøget.
Maleren:    Jeg har tillad mig at spadsere om med langt hår og skjæg – Jeg har kikket
og studeret luften – landskabet og menneskene – {og}{\Han/}\Det/ har naturligvis blevet
et bytte for disse bortskjæmte bængeler der løber om i vestre aker
stjæler æbler og gjør den ugang de kan – De har forfulgt ham
og hånt ham – Han har {‹se›}\k/laget til forældrene – Tænk den lille Oskar
Petter, Kristian og Olaf – De søte guttene – Hvilken slaske af en ‹maler› –
Så fortæller han at de har stjælet malerier fra {m}\h/am – Ja det tror jeg nok
{‹dj›}\g/uttene omkring kan få i stand – og så en ny for{ … }\a/rgelse for Mutterne
– Jeg vet de har gjort ting der ville bragt {dem}\‹disse›/
under værgerraad og på Bastø hvis de var født på et fattigt strøg
Nu vil De ta en hæder høit begavet hædersmand under værgerråd

 

      
Munchmuseet T 206 bl. 72v

{ … }\D/ommeren    De går og driver dagevis og ser på luft – jord – Så males der
plutselig et billede

Maleren –    – Jeg går om og studerer – jeg tænker selv om jeg ikke arbeider – De gjør
vel ikke De       Jeg maler når jeg har udtænkt et kunstværk og da med inspiration
Henrik Ibsen gjorde e{t}\n/ liten bok færdig hvert annet år – Han arbeidet
nok med hodet aligevel –

Dommeren –    De har i ti år ikke lagt i ovnen så kaldt det var
Maleren –    Det er vel en bedrift og viser hva jeg er sund – De ser det mangler
mig ikke på kræfter – Det er doktoren der tilråder det

Dommeren –    Da en {En}\De/  … var en aften falden  …  og lå til de havde frosset to tær
De la fandtes i sengen. der lugtet i værelset og der var kul aske på gulvet

Maleren    Jeg fa snublet en aften og forvred foden og blev så liggende en stund og frøs tærne
{Jeg}\S/ligt har ikke hændt før og det kan hænde hvemsomhelst ‹når›
‹han› i min alder går i sin have (G. Borchman

 

      
Munchmuseet T 206 bl. 76r

    I 50 års alderen glemte min far p navnet
på den svigerinde der boet hos –

    Hvor{f}\o/fte er ikke sligt forekommet –
Enda mer når en politilæge bardus kommer in

    Han kunde jo vært osså let beruset –

 

      
Munchmuseet T 206 bl. 76v

    Han vil ennu male og kan det – Ved at
ta ham bort fra sit hjem er det umuligt

    Han må ha plads – han kan ennu gjøre
mesterværker – en tragisk slut på en ‹hædersfuld› kunstner bane

 


    Fordi han havde hærdet sig slig kom han sig
efter at ha forstuvet sig foten og bliven liggende længere tid –
Det havde ikke mange gjort ham efter selv i sine bedre år –

    En ren nordpolsfarer       
No-MM_T0206-99-V