Munchmuseet, MM T 225

MM T 225, Munchmuseet. Ikke datert. Skissebok.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet T 225 bl. 6r

    
    Friluftmaler i Rom
malende Fontana Trevi
{ … }fra en { … }uddybning i murvæggen

 

      
Munchmuseet T 225 bl. 24r
 • Æblene
 • Solen
 • Badende Mand  … 
 • Stående Pike (Dame)
 • Mennesker ‹lith› –
 • ‹Kvinnen› 2500 kr
 • Gammel Mand i skjærgaard
 • Manden som  … 
  skjærer høi
 • 4 Piker i Haven
 • Ung dame blå bluse 203
 • Rødt hus 219

 

      
Munchmuseet T 225 bl. 24v

    
    Schwarze Revue
Vestend Theater –

    Salso Maggiore
 …  Terme
Alsenstr. 2

    
    Minister Dr Voretzsch
    Lissabon
    Deutsche Gesandsschaft