Munchmuseet, MM T 1674

MM T 1674, Munchmuseet. Ikke datert. Varia.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet T 1674 bl. 1r

    Emser pastiller Kommentar
Emser
En glaskrukke Emsersalt
Storebrand Kirkegade
Kr 362,50

    Solnedgang kl 9 ½
T … 

 

      
Munchmuseet T 1674 bl. 1v

    F … 
Bleichen
350
s … 
Gran
Gru‹a› Hotel
for længere tid
{ … }Roa
Hotel for natten
Haggard
428 Fjorheim Hotel
Eina Hotell
401  … 
 …   … 
Dokka koseligt
med granskov overalt
på hotellets
Grund
Dokka hotel