Emser pastiller, Emsersalt

På huskelista si har Munch Emserpastiller og Emsersalt. Emsersaltet kommer fra kilder i Bad Ems, en tysk kurby, og blir sagt å være helsebringende. Særlig gunstig skal det være i behandling av luftveisinfeksjoner, hvor det sies å ha lindrende og slimløsende effekt.
Både pastillene og saltet – og mange andre produkter – er i salg den dag i dag.

UnknownUnknown author [Public domain], via Wikimedia Commons

UnknownUnknown author [Public domain], via Wikimedia Commons

Les mer