Munchmuseet, MM UT 36

MM UT 36, Munchmuseet. Datert 23.6.1904. Utgitt tekst.
Filologisk kommentar: [Uten tittel]. – I: Politiken. – 23.6 (1904). Gjengitt her etter faksimile.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet UT 36, s. 1

    Hjemkommen fra Udlandet for en 14
Dage siden var jeg i Kristiania for at male
et Billede af Studenterlunden, en Bestil-
ling af Dr. Max Linde i Lübeck.

    Natten til Tirsdag ved Tretiden satte
jeg mit Staffeli op – jeg tænkte da, det
var roligst paa Pladsen, og Billedet skulde
være en Sommernatsstemning. Jeg var
i Færd med at male, da en Bande voksne
og halvvoksne Drenge omringer mig. De
forsvandt for kort Tid, men kom igen sam-
tidig med Betjent Nr. 91. Denne stiller
sig ret mod mig med Hjelmen paa Snur og
stirrer mig stift i Øjnene. Han tiltaler
mig uhøfligt og vilde ikke gaa.

    Jeg bemærkede, at jeg agtede at melde
Betjenten. Denne griber aandsnærværende
til Offensiven – og kommanderer os paa
Stationen med samt alle mine Malersager,
Staffeli og lignende.

    Paa Stationen opgav vi Navn og mod-
tager af Overbetjenten et Par Nærgaaen-
heder til. Imidlertid var mit halvfærdige
Arbejde og mine Klæder ødelagte. Jeg
begav mig saa tilbage til Studenterlunden,
hvor jeg efter de mange Hindringer fort-
satte mit Arbejde til Sekstiden. En lang
Tid stod Urostifterne med samt Betjent 91
og iagttog mig med spændt Opmærksom-
hed, men paa længere Afstand.

    Med min færdigmalede Skitse rejste
jeg tilbage til Aasgaardstrand, atter for-
bavset over hjemlige forhold.

    
    Edvard Munch.