Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 211)

Brevs. 247 (PN 211), Nasjonalbiblioteket. Datert 21.11.1890. Brev til Edvard Diriks

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_55523A00001

    
    Kjære Edvard


    Jeg har fåt dit brev
sent og så kommer mit
svar osså sent –

    Jeg sælger billedet for
100 kr (kun ikke til udlodninge‹n›
for den { … }pris) på den betingelse
at jeg får lov at udstille
det på Göteborg udstillingen –

    Du ska ha tak fordi
du tar dig { … }af salget
af mine billeder

    Bi Hvor billedet befinder sig
ved vel Strømdal. Enten er det
hos student H stud. med Hilmar Krog
(hvis adresse du får på postkontoret) eller
det er hos Munthe

    Du behøver ikke at misunde mig
jeg befinder mig fortinden på hospitalet i Havre
er dog i bedring.

     Din Edvard Munch
    
    Adresse.
    Maison de sante
    La nouvelle hospital de Havre

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_55523A00002

    Vær så snil at svare
snart – jeg vilde gjerne
vide navnet på kjøberen

    
    din E. M

    
    M Maleren Edvard Diriks
    Lyder Sagens gade 10
    Kristiania
    Norvége