Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 214)

Brevs. 247 (PN 214), Nasjonalbiblioteket. Datert 1933–1939. Brev til Harald Kaarbø

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_56236A00001

    
    Herr expediteur Harald Kaarbø


    Når jeg fortæller i mit sidste brev at jeg
har 3 eiendommer så må jeg forklare at den
ene blot er en en liten hytte der omtrent er faldefærdi
og vel blot har en værdi af 600 kr –

    Den annen i Hvidsten er heller ikke meget
værd – Disse steder er mine arbeidssteder
h …  og atelierer hvor jeg har frembragt de
kunstværker der har skaffet mig indtækt
Når folk næsekaster mig at jeg sidder med
disse villaer som man kaller det (man fortæller
forresten fremdeles at jeg har 6 a 8 eiendomme)
så er det som om man vilde næsekaste
en foretningsmand at han har kontorer.
eller at en fisker har en baat eller en litograf
har sin presse –

    Her på Ekely har jeg 6 atelierer hvor
jeg har under arbeide flere store dekorative
billeder – og Jeg har osså to store grafiske presser –

    Jeg vil { … }vel i længere tid ikke kunne arbeide
på disse på grund af forstyrrelser og mas
og på grund af svækkelse jeg har fåt ved overdrevent
arbeide og slit – men håber ved en tids ro
atter at kunne ta fat

    Jeg har vist udtalt før at jeg finder at Andrea har et
meget sympatisk væsen om jeg end ikke kjender hende – men hun er en kjær brorsdatter og jeg vil jo hende ‹alt› ‹vel›

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_56236A00002

    Dette vigtigste og absolutt nødvendige
er, forat ikke der blir ulykke, at
Ellingsens og ellers familien, deroppe blir
klar over hvordan min stilling er, og at
de ikke må bygge noget på en inbildt
formue – De må selv grundlægge sin fremtid fra  …  af
Da først vil det kunne nytte meg at hjælpe

    Disse der \har/ ‹udspredt› alt om mine
millioner ved nok hvad de kan skade herved
Sålænge Ellingsens ikke forstår forholdet
vil jeg ikke kunde hjælpe efter min ævne
– Jeg har følelsen af at det jeg hidintil har
sendt er betragtet som bagateller og pengene
er vistnok ganske bortkastede

    Det er vigtigere for min  …  at jeg
kan beholde mine værksteder og min
arbeidsro så jeg i knipetag kan hjælpe
Men at sætte en hel familie på føde
er mig umuligt – Jeg må jeg osså helt
holde mig bort fra mennesker –

    Ja undskyld alt det bryderi og atter
mange tak for Deres store hjælp –

    Jeg synes når det engang skal klargjøres
bør det ske ordentlig

    
    Ærbødigst  Deres forbundne Edvard Munch

    P.S. Det besynnerlige er fortiden at når man
gir bort 10,000 kr så er det ba bagateller. Derimod hvis man
som jeg disponerer over 200,000 kr og har ingen intækter er man
en grundrig mand – Man tænker ikke på alt hva jeg må bruge
 …   …  skatter af alle slags malerarbeider e.t.c.