Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 222)

Brevs. 247 (PN 222), Nasjonalbiblioteket. Datert 1933–1939. Brev til Harald Kaarbø

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_56234A00001
    
    Hr konsul Harald Kaarbø


    Jeg takker Dem for Deres brev.
Det gjør mig meget ondt at den
ældste gut har været så syg
men det glæder mig at han kommer
sig – Den andre ser det ud til nu
er bra –

    Jeg har de sidste 2 år tjent mer
end ventet og kan derfor la Andrea iår
få det samme som ifjor.

    Det er ved det jeg årlig fortjener
at jeg kan bestride mine årlige
utgifter. Annet har jeg ikke at
ta af    Det er derfor vigtigt at jeg
kommer til arbeidskraft

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_56234A00002

Jeg har derfor trukket mig helt
tilbage til Hvidsten og trukket mig
tilbage fra alt og alle – Jeg ser ikke
engang mine nærmeste venner –

    Den senere t{ … }id har jeg ophørt at
besvare breve  …  Det trætter mig

    Jeg håber derved atter at vinde
de nødvendige kræfter – så jeg fortsat
kan skaffe de nødvendige midler til
mine utgifter – ved fornyet arbeidsævne

    Det er godt at både De og Andrea
får vide dette og specielt med hensyn
til brevskrivning – Så vil I forstå hvorfor
jeg skriver så lite –

    Jeg agter at sende {60}seks hundrede
kroner op og ber Dem være så venlig
at ordne med d pengene som De synes

    Jeg tænker nu at disse kan komme
til nytte – Det kan jo osså hænde at

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_56234A00003

tiderne er bedre nu deroppe.

    Jeg sender Dem fru Kaarbø og Sigerfjord
mine bedste hilsener og ønsker hjerteli
at patienten snart er på benene


    
    Deres ærbødige
    Edvard Munch