Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 242)

Brevs. 247 (PN 242), Nasjonalbiblioteket. Datert 15.5.1936 . Brev til Harald Kaarbø

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_56256A00001

    

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_56256A00002
    Hr konsul

    Jeg takker for brevet
Jeg må desværre  …  som
jeg har skrevet helt
være i ro i Hvidsten og
må derfor renoncere på
at træffe Dem så gjerne jeg
vilde

    
    Med venligste hilsen
    Deres ærbødige E. Munch

    
    Hr Konsul Harald
    Kaarbø

    Grand hotel
    Oslo