Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 243)

Brevs. 247 (PN 243), Nasjonalbiblioteket. Datert 2.8.1936. Brev til Harald Kaarbø

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_56257A00001

    
    Hr konsul Kaarbø


    Jeg tænker iår som ifjor at sende
min niece 4000 kr. Jeg har de sidste år
tjent nokså godt og håber osså næste
år at kunne sende lignende beløb

    Jeg sender hende foruten de 200 kr
månedlig resten af året extra 500 kr i to
portioner. Min niece har havt det hårdt
dette år med sine to syge gutter især den
ældste, der skal på sanatorium jeg håber det
er af mild natur og let helbredes

    Jeg har som før sagt trukket mig helt
tilbage fra alt og alle. Jeg har ikke besvaret
breve i næsten et år. Heraf vil Andrea
forstå forstå hvorfor jeg litet skriver – Det synes at hjælpe

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_56257A00002

mig og jeg håber den tid kommer at
jeg kan hilse på min niece og hendes
slægt –


    
    Med venlig hilsen til Dem og Deres frue
og til min niece


    Deres ærbødige
    Edvard Munch


2-7-36 Ekely pr. Skøien