Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 244)

Brevs. 247 (PN 244), Nasjonalbiblioteket. Datert 19.9.1936. Brev til Harald Kaarbø

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_56258A00001

    
    Hr konsul H. Kaarbø


    Jeg står midt oppe i to
store utstillinger til London
og Amsterdam – London skal åbne
om 8 dage. Det var ikke så let
for mig at komme in på de
mange vanskeligheter nordpå men
det har været nyttigt alligevel

    Jeg vil, da vi nu er kommet
in på dette, sende ennu en liten
redegjørelse – Jeg forudsætter dog
at De forstår at netop nu { … }må
{a}Andrea ikke brydes så meget
hermed på grunn af påkjenningene

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_56258A00002

med gutterne – Det var jo svært
    Det gjælder først og fremst at
gutterne blir bra

    
    Med bedste hilsen
    Deres ærbødige Edv. Munch

      Skøien
9-19-36 Ekely pr Oslo