Nasjonalbiblioteket, Brevs. 466 (PN 261)

Brevs. 466 (PN 261), Nasjonalbiblioteket. Datert 1890–1900. Brev til Karl Vilhelm Hammer

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_56179A00001
    
    Kjære Hammer!
 Det er forbasket
kjedeligt – men netop nu har jeg
ikke meget – derimod må det
snart komme – Jeg sender altså
først min Bemyndigelse til at
underskrive mit Navn –

    Med mange Hilsene til
Dem og Deres Frue

    Deres Edvard Munch


    Jeg antager i Midten af næste Måned
kan jeg afskikke –