Nasjonalbiblioteket, Brevs. 518 (PN 300)

Brevs. 518 (PN 300), Nasjonalbiblioteket. Datert 1905. Brev til Johannes Lynneberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_73145A00001
    
    Strax!!

    Adresse: TaarbækTaarbæk Badehotel pr. KlampenborgKlampenborg.
    Danmark    Kjære L{u}ynneberg
 Tak for
Brevet – {Jeg}Det er vist og
sandt De fik nok svært
meget af Billeder hin Aften –

    Men kan De ikke til Gjengjeld
sende mig 200 Kroner – De skal
da have Ret til et lidet
Billede til – Det er jo kjedeligt
at ta tilbage hva man
nu har givet – {Jeg}De kunde

 

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_73145A00003

gjøre mig en stor Tjeneste
da jeg uventet fik den
Beskjed fra Tyskland
at 1000 Mk jeg sikkert
havde stolet på ikke
kan udbetales før om
en Måned. Nu sitter
jeg her uden en Øre men
med Gjæld til Hotellet –

    Det er meget ubehageligt
da jeg må ha Ro forat
kunne reparere mine Nerver –

    De fik vist god Anledning
til at forstå at jeg måtte
ta mig sammen – Jeg snakket
vist om mangt og meget

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_73145A00004

    Ja Gudene skal vide man
har stelt temmelig snurrig
med mig – og det var sku
ikke rart om den sidste
Fornuft var røget – men
jeg skal nu greie {s}Stumperne –
på et fredeligt Sted i Tyskland –
hvor jeg i Ro kan male.

    Nævn ikke det Sludder til
nogen – jeg ved jeg vrøvler
når jeg er slig – Jeg husker at
De fik Billeder for at { … }prygle
en Hoben Fiende – Send mig
heller  …  200 Kr. – De Mennesker
der næsten gjorde mig spilla
gælen får vel ein Straf alligvel
– men hva { … }jeg slig i
Dilla snakker må jeg be
Dem alvorligt ikke at nævne –

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_73145A00002

    Altså send mig 200 Kr skal De en
annen Gang få nok et Billede –

    
    Med { … }bedste Hilsen til D{eres}em { … }og { … }Deres Bror
    Den berømte { … }armløse
Fodkunstner Edv Munch

    Før var han
arm
Da han blev
rig blev han
armløs