Johannes Lynneberg

(1869–1924)
Norsk aksjemegler, samler. Gift med Julie Lynneberg, far til Thora Lynneberg og bror av Marcus Lynneberg. I Folketellingene 1900 bodde familien i 'Kastellet' på Nordtrand.

Relaterte personer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Johannes Lynneberg

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Nasjonalbiblioteket, Brevs. 518 (PN 300).    Brev. Datert 1905.
« Tak for Brevet – {Jeg}Det er vist og sandt De fik nok svært meget af Billeder hin Aften –»

Johannes Lynneberg er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 673.   Brev fra Julie Lynneberg. Ikke datert. Se s. 1
« Da jeg ved min mand, Joh. Lynnebergs død desverre er nødt til at sælge Deres malerier må jeg bede Dem om et råd, hvor jeg bedst skulde sælge dem. Deres malerier var en helligdom for min mand, derfor er det meget tungt at måtte gjøre dette.»
Munchmuseet, MM K 5112.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1909. Se s. 3
«– Inger skal nu kjøbe paa Kastellet Blommer og Pærer. detLûhneberg boer der endnu. –»