Nasjonalbiblioteket, Brevs. 518 (PN 306)

Brevs. 518 (PN 306), Nasjonalbiblioteket. Datert 2.1.1913. Brev til Hermann Struck

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_57680A00002

    
    Herrn Maler Hermann Struck

    Bruckenallee 33
    Berlin

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_57680A00001
    
    Lieber Herr Struck


    Es thut mir leid Ihnen so
spat antworten zu konnen – Meine Litho-
grafie «Die Affe» kann das Blatt gern
reproducieren – Bitte mir anstatt
Honorar dafur ein Expl. Ihr Buch
uber Radierkunst zu geben –

    
    Viele hirzlich Gruzsen und beste
Wunsche fur Neujahr

    Ihr Edvard Munch

    Momentan habe ich leider kein
Blatt für «Bilden Kunst»