Bildende Kunst

Uviss. Tyskland

Personer tilknyttet institusjonen

Bildende Kunst er omtalt følgende steder

Nasjonalbiblioteket, Brevs. 518 (PN 306).   Brev fra Edvard Munch til Hermann Struck. Datert 2.1.1913 . Se s. 1
«Momentan habe ich leider kein Blatt für «Bilden Kunst»»