Nasjonalbiblioteket, Brevs. 603 (PN 332)

Brevs. 603 (PN 332), Nasjonalbiblioteket. Datert 23.12.1930. Brev til Thorolf Holmboe

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_56216A00001
    
Skøien 23/12 30    Kjære Holmboe


    Tusind tak for
blomster og alle
hilsener på min
fødselsdag –

     Hjertelige
lykønskninger til Jul
og Nytaar til Dig og
dine fra mig og mine

    Din E Munch

    
    Maleren Th. Holmboe
    Olaf Kürresgd 1

    Oslo

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_56216A00002