Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 737)

Brevs. 604 (PN 737), Nasjonalbiblioteket. Datert 2.6.1912. Brev til Jappe Nilssen

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_57267A00001
    
Paris
    Hilsen fra Byernes
By – Den er og blir den
skjønneste – Reiser nu
over Köln tilbage –

    Jeg har ikke s{ … }endt
ind noen Kritiker – jeg
synes de ærede Blade
kun burde læs de mest
største Verdensblade så kunde
de fået se der

     Mange Hilsner  Din E M –
    
    Hr Forfatter Jappe Nilssen
    Olaf Kyrresgd 11
    K{ … }ristiania

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_57267A00002