Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 738)

Brevs. 604 (PN 738), Nasjonalbiblioteket. Datert 3.5.1921. Brev til Jappe Nilssen

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_57268A00001

    
    Kjære Jappe


    Her ser Du tre indtullete Vinterfrakke
og Pelse –

    Her er koldt og hjemme går
{ … }I og soler je{g}r – Er dette retfærdighet –

    Jeg er naturligvis forkjølet og
holder mig inde på mit hotel –

    Jeg ved ikke om jeg nu reiser til
Ems for 14 dage eller blir her
til jeg reiser hjem – Jeg tror Du
kan være fornøiet foreløbig ikke at
reise ialfald – og jeg er blit mildere

 

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_57268A00002

stemt mot { … }Kristiania klimatet –
    Udstillingen her varer ennu
14 dage – Jeg har kunnet sælge
så meget jeg har villet – men
Du kjenner mig i den retning


    – Jeg reiser nemlig snart
til Ems for kort tid – og reiser
så hjem igjen – Da blir det
vel { … }varmt her og hundekoldt
hjemme –

    Mange hilsener til Dig og Dine
    Din resignerede E Munch


    Send etpar ord til adresse hotellet