Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 3578 (PN 773)

Ms.fol. 3578 (PN 773), Nasjonalbiblioteket. Datert 1930. Brev til Berentz (Frk.)

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_55500A00001

    Frøken Berentz har i
kort tid vikarieret for
mig som husholderske

    – Hun har vist sig at
være dygtig i sin gjerning
og flink til at holde
det rent i huset


    
    Edvard Munch

Skøien
1ste Sept. 1930