Berentz (Frk.)

Berentz (Frk.) Fødsels- og dødsår ukjent
Norsk husholderske. Vikar for Munchs husholderske i 1930.

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Berentz (Frk.)

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 3578 (PN 773).    Brev. Datert 1930.
«Frøken Berentz har i kort tid vikarieret for mig som husholderske»

Berentz (Frk.) er omtalt i følgende tekster

Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 3578 (PN 773).   Brev fra Edvard Munch til Berentz (Frk.). Datert 1930. Se s. 1
«Frøken Berentz har i kort tid vikarieret for mig som husholderske»