Nasjonalbiblioteket, Brevs. 112 (PN 909)

Brevs. 112 (PN 909), Nasjonalbiblioteket. Datert 12.1896. Brev til Erik Lie

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_57144A00001
    
Havre  … /12 96    Kjære Ven


    Jeg vilde bare ønske
Dere en glædeli jul
– osså må Du
endeli bringe Din
far min hjertelige
tak fordi han har
husket på mig
under min sygdom
– Generalkon‹s›ulen har
været mig til stor
nydte og hygge

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_57144A00002

    Jeg er nu næsten
kvit denne fille-
sygdommen og kommer
vel til Paris ved
{N}nytårstid – jeg
er så kje a‹f› ‹hospit{ … }al›
doctorer og flasker –

    Hils allesammen
så mange Gange fra
mig – træffer du
malerkladderne får Du
osså hilse disse –
Denne lappen kommer
vel midt op i moroa

    
    Din hengivne E Munch