Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 913)

Brevs. 247 (PN 913), Nasjonalbiblioteket. Datert 1933–1939. Brev til Harald Kaarbø

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_56229A00004

    
    Hr Konsul Harald Kaarbø

    Grand hotel

    Jeg { … }er utenfor i
Bil kan De komme ut

     E. M

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_56229A00001

    
    Hr konsul H. Kaarbø      I hast


    Jeg må tilføie til vor samtale
ute hos mig at når jeg nævnte en
sum der mulig kunne tænkes vilde blive
til disposition så er det ikke som et løfte –

    Der må intet sies så dette blir noget
at holde sig til –

    Hvordan tiderne og inkomsterne
kan bli vet intet menneske –

    Når jeg nævn …  nævnte en sum jeg
nu disponerer over så er den ikke mer større
end at jeg ved den kan sikre min søster
årlig bidrag – Ligeledes vil hvis ikke
tiderne forandrer sig denne sum årli stærkt
formindskes da jeg jo må ta af den til skatter
og andre utgifter til atelierer –

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_56229A00002

    For at kunne tjene noget må jeg
ha ro og da er det mulig jeg n …  kan
få solgt lidt –

    At skulle ta væk mine midler
til arbeide er som om man har en
fabrik og så sier folk: Det De kan jo sælge
fabrikken og råstofferne –

    Dette finner jeg at jeg er nødt til, efter
de erfaringer, jeg har gjort, at udtale på det
bestemteste – Det er en ulykke for nogen at
stole på en indbil{ … }dt formue –

    Hvis tiderne forandrer { … }sig er det muligt
at jeg kan sende noen mindre summer – Dette
vil komme til nytte hvis der trænges det
nødvendigste – Men det forekommer vistnok
aldrig på slige steder –

    Hjerteli takk for at De så stærkt har
sat Dem in i og hjulpet mig i dennen sag
Jeg håber De forstår det ikke er af mangel på
vilie – Først og fremst kommer min søster

     Deres ærbødige Edv Munch

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_56229A00003

    P. S.
    Jeg har vist Dem det svære apparat
med 6 store atelierer hvor jeg arbeider på
fuldførelsen af store kompositioner som jeg
har holdt på med fra 5–{ … }40 år – og som jeg
jo gjerne vil søge fuldført –

    De vil se at på grunn af { … }brandfare er
jeg nødt til at ha stor plads – Det meste jeg
vilde kunne sælge væk er noen tomter og da fik
jeg folk inn på mig. De vil forstå at jeg nok
behøver de få penger jeg har igjen forat holde det gående
ialfald noen år –

    
    E M