Nasjonalbiblioteket, Ms fol. 3578 (PN 1114)

Ms fol. 3578 (PN 1114), Nasjonalbiblioteket. Datert 1925–1934. Brev til Thorolf Holmboe

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_56208A00001

    

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_56208A00002
    
    Kære Holmboe


    Hjertelige ønsker om godt
nytaar til Dig og Dine

    
    Din E Munch