I privat eie, PN 1270

PN 1270, I privat eie. Ikke datert. Notat.
Filologisk kommentar: Inneholder en versjon av Skrik-teksten.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
PN 1270, s. 1
      
PN 1270, s. 2

Jeg gik bortover veien med to venner
Solen gik ned – Himmelen blev blodig rød.
Og jeg følte et pust af Vemod – Jeg stod
stille træt til Døden – Over den blåsorte
Fjord og Stad laa Blod og Ildstunger

Mine Venner gik videre – jeg blev
tilbage – skjelvende af Angest – jeg
følte det store Skrig i Naturen.

                                                      E M