Edvard Munchs tekster

Listen inneholder de 12 tekstene, som finnes i museets register og som er datert til 1878, enten av Munch selv eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM N 3687. Munchmuseet
Notat. Datert 1873–1879
«                  E Munch»
MM T 54. Munchmuseet
Notat. Datert 1878
«Aftensmåltidet havde gjort enhver oplagt til munterhed, og en gammel harpespiller blev kaldt ind fra tjenerværelset, hvor han havde spillet hele aftenen og tilsyneladende veder- kvæget sig med noget af squirens hjemme bryg. Han var en slags snyltegjest.»
MM T 58. Munchmuseet
Varia. Datert 3.6.1878
«Fra 15 October til slutningen af August Fra 18 Januar til 〃 Marts»
MM T 60. Munchmuseet
Notat. Datert 1878
«St. 6 F. 6½. St. H. –7–7–9 Skrive stil f. p. 9.–{11}1 Hdarb. 1–2½ Skrive Stilskrivning for ‹mig›  …  3–5 Sp. 5–8 5–7 Oversættelse 7–8 Læsning af ge, hi, nat og  …  8–10 Strikn. laan Avislæs»
MM T 118. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1876–1878
«Skitse{ … }bog for Edvard Munch»
MM T 119. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1878–1879
« … »
MM T 2588. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1877–1878
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2599. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1877–1879
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2708. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1878–1879
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2805. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1878–1878
«S{}\t/ilebog for Edvard Munch 1878»
MM T 2914. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1876–1878
«»
MM T 2924. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1878
«da jeg kom til Besindelse {opdaget jeg at jeg laa}saa jeg at jeg var falden { … delig brat Trappe  …  jeg}nedover en ualmindelig brat {havde ikke}Trappe; jeg havde ikke stødt mig det { … }mindste»