Edvard Munchs tekster

Listen inneholder de 53 tekstene, som finnes i museets register og som er datert til 1892, enten av Munch selv eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM N 1. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Jeg fik ikke sove – j så den lille striben mellem ridauerne lysne mere og mere – {v}jeg vendte mig hed i sengen – Det var jo så tydeli – ‹var› at  …  ingen andre havde fundet det ud før mig – bare vente – bare tålmodighed – når et hvist antal af en farve er kommen ud så sætte på den anden farve – taber man så vente – til en anden – gang – n{ … }år jeg nu har vundet en større sum – vover jeg mer – af gangen – jeg blir rig – – hvor tydelig det – er – jeg kan så bare hellige mig for mit arbeid – ‹Men vinder mer› for den rene kunst – og når jeg sender hjem – en seddel på – 1000 frs – hvor de vil bli forbauset –»
MM N 3. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Nizz { … }er Glædens, sundhedens og skjønhedens by.»
MM N 17. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Der er en duften af f violer og oranger blande{ … }t sig med den lugt af sø og tang og  …  fra hotellerne hører de sang  …  og klimpren på mandoline»
MM N 19. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Re»
MM N 20. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Rivieraen er Eventyrets land og Monaco er eventyrets by Når fremtidens tusind og en nat skal skrives blir scenen scenen henlagt hid – Det { … }strålende lys overalt solskin der al den rigdom og glands får dig til at drømme om lykke Hør disse navn Menton –»
MM N 21. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Når fremtidens tusend og en nat skal skrives kommer»
MM N 22. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«‹{P}›Når man går opover avenue de la gare i Nizza –  …  hovedgaden der fører til jernbanen ser man på et af opslåt på muren til et af byens større hoteler en stor plakat hvor man læser følgende    Gå ikke til Nizza \Monaco/ det er familiers ruin og en ødeleggelse for alle foretninger – Derefter kommer navner på flere de sidste der har begået selvmord  …  efter at have tabt –»
MM N 23. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Rundt om i Europa er der sibirisk kulde – Der meldes om { … }snestorme i Algier og Italien – og fra Toulon og Marzeille om børn der er frosset ihjæl på gaderne»
MM N 24. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«{ … }Det gjentar jo sig { … }hver dag det samme jeg bestemmer mig hver morgen til ikke at reise jeg h det falder mig ikke Formiddagen går jeg, tanken falder mig ikke ind at reise{s}Jeg så kommer eftermiddagen – jeg {s}har ordnet alting til arbeide – jeg skal st begynne – så falder som et lyn ind den tanke om du aligevel reiste – Det er så ikke engang nogen overlægning – jeg det er bare spørsmål om når toget { … }går – tiden {o}– jeg er pludseli tat af en  …  feber – Minutter er mig timer – tiden fr reisen fra Nizza til Monte Carlo er en { … }evighed – endelig er jeg igjen ved trappen {s}der fører op til spillehuset – jeg føler igjen de underlige stikkene i brystet – jeg føler er atter i de{t}n lumre luft – fyldt af parfumer –»
MM N 29. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Idet hele taget»
MM N 59. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«‹Har› { … } fra  … skyerne i en solnedgang i en eller sindsoprør hvirket på en som et blodigt dække der – kan det vel ikke nytte at male mer almindelie skyer – – Man går den direkte vei – og maler umiddelbart indtrykket – billedet – maler { … }skyernes blod»
MM N 60. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Da jeg»
MM N 100. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1897
«Så gik»
MM N 101. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Han var fornøiet over at han kunde le – si»
MM N 102. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Brandt Kommentar var på besøg hos Hertzberg Kommentar – De sto foran noen lærreder – Her ser du at { … }jeg har malt me terpentin Det er nokså godt – ikke sant    tørt { … }å behageli – Jeg maler altid me terpentin – det er det eneste – Ikke sant det parti der – er er bra – det er vist det beste jeg har gjort – vil bare male me terpentin herefter – har forresten gjort det alti –»
MM N 103. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«De sad rundt kaminen –»
MM N 104. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1897
«Han generte sig for de andre Nei ikke den og han la den fra sig –»
MM N 105. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1897
«Han hadde ikke været gla i hende som nu – { … }denne deilige kvinden som ‹vist› var ulykkelig h og så deilig – var gla i ham – og at det var mulig.»
MM N 109. Munchmuseet
Notat. Datert 1892–1893
«Hun var en Svane Den gled med sin lange hvite fine hals { … }henad vandet – der speilede dens fine linjer og himmelens hvite skyer – Den { … }så sig om med milde øine –»
MM N 110. Munchmuseet
Notat. Datert 1892
«{ … }Hun var en – svane – Den gled med sin hvidt lange fine hals sagte henad vandet – ‹{h}›den så sig om med milde øine – så ind i vandet der var lyse blå med hvite skyer som himmelen over – Den ‹brodde›»
MM N 116. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1892
«Frøken            og Mo»
MM N 154. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Der var mange lys hvide glinsende helt op til toppen – noen dry{ … }ppede – Det skinnede i alle lyse farver mest i rødt og gult og grønt – Et lyshav som blændet så man næsten ikke kunde se»
MM N 176. Munchmuseet
Notat. Datert 1892–1894
«Akademierne er de store maler fabrikker – der puttes talenterne ind og kommer ud som maskinister malerautomater –»
MM N 177. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Det er 10 år siden det f{ … }ørste gjennembrud i {det} den n{ … }orske Kunst. De første gjennembruddets { … }Mænd var først Krohg og Thaulow og så Werenskjold. De øvrige tog dels n ikke nogen aktiv del dels drog de flere og flere hidop eftersom gj jorden blev pløiet op eftersom de værste hindringer var ryddet afveien. Dog var de fleste bes{k}jælet af den samme tanke fremskridtet i kunsten den tanke som da var oppe: {V}Bort med det brune atelier-»
MM N 293. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Mandag den»
MM N 316. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Jeg har ikke lenger { … }lyst på mit arbeide – Jeg tænker på»
MM N 465. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1892
«En rædsel kom over ham – var han da alt gammel – han der endnu ikke havde levet»
MM N 468. Munchmuseet
Varia. Datert 1891–1892
«H{ … }r»
MM N 476. Munchmuseet
Notat. Datert 1892–1893
«Det var mørt og graat nedover trappen –»
MM N 478. Munchmuseet
Notat. Datert 1892–1893
«Mange lys – hvite glinsende helt til toppen noen dryppede – det skinnede i alle lyse farver – mest i rødt gult og grønt»
MM N 487. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Hvor deili hun var i det bløde varme l …  skjær fra horisonten»
MM N 488. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Der var en høi bakke med grønt græs og øverst oppe mod himmelen var skoven – kjøer og sauer gi{g}k og spiste græs og der hørtes bjældeklang –»
MM N 490. Munchmuseet
Notat. Datert 25.10.1892
«Tiden suste over joren Aartusender gi{g}k – slægter {fødtes}kom og forgik – { … }forsvandt – så fødtes en smerte – – lidt håb lidt smil – – der fødtes stemmer og suk – hørtes suk og graad – og smerten døde –»
MM N 493. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Det var varmt { … }og lummert Det var {e}En varm og lummer Julidag sad Braandt Kommentar på dækket til Jarlsberg og længtet efter – Han { … }længtet efter at komme ud fra byen fra»
MM N 496. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«{–}Værs go – Hvordan Den søde Hvordan forsyner de dem – ingenting – Her – den yndige lille biten – hun la et stykke på hans talerken –»
MM N 498. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Så var han da atter ved kirken. Der faldt en fin striregn og luften var lummer og blød – Der var sølepytter langs veien og den hvite kirken speilede sig i dem {–}; derborte lå huset dystert mellem de saftie våte træer –»
MM N 499. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Reisen blev opsat    Jeg kunde endnu engang træffe hende  …  Hvis det nu ikke blev til noget blev det aldrig. Over middagen kunde jeg gå op der. Tiden { … }gik da forfærdeli sent    Jeg –»
MM N 502. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Krohg smilte eg engang da talen var om piger – han blinket med det ene øie skalkagti – Endeli har de Brandt Kommentar været ‹sa›mmen med en ha jeg ser det på øinene»
MM N 503. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Hvor har de gjort af frøkenen deres sa hun –»
MM N 517. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Lidt bleg og tyn gik Brandt Kommentar næste {s}Søndag op trappene til Kunstforeningen – på den tiden { … }de før hadde truffet hinan{ … }den»
MM N 518. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Han hadde farens vexlende sind – han så nu alt så let – de skulde træffe hinanden imellem – h hun hadde engang sagt { … }hun skulde skille sig om et år – han tænkte så småt på hvordan de skulde ordne sig når de giftet sig – bode sammen To dage efter – Han traf hende ope i udstillingen han hadde arbeidet hele dagen – han var så flitti nu Der var  …  Vera Kommentar og Kristian Kommentar var der osså – å hendes forhenværende mand – Vera Kommentar snakket snart med Kristian Kommentarsnart me me Kristian Kommentar –»
MM N 541. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1892
«Jeg havde først tænkt ikke at»
MM N 609. Munchmuseet
Notat. Datert 1891–1892
«Midt inde iblandt store lærrede beba bemalte med Kjøer der ser ud Chokolade kjøer der spei{e}ler sig i det klare vand – nøgne bugtede kvindeskikkelser bedende og sovende kvinde skikkelser der med en hud som \af/ silke eller flor ser lærrede blank af man rafaellis små billeder hverdagslige de slår m en den enkle grålige sande hverdagslige farve. Manets og Monets»
MM N 632. Munchmuseet
Notat. Datert 1892–1893
«Hun var en svane –»
MM N 3701. Munchmuseet
. Datert 7.1892
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3738. Munchmuseet
Notat. Datert 12.1892
« T. Hagemand  Namsos»
MM T 127. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1890–1894
«Symbolismen»
MM T 129. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1891–1892
«Tegning»
MM T 2261. Munchmuseet
Notat. Datert 1890-1892
«Det var mørkt og gråt nedover trappen – {Jeg}Han holdt hende i hånden og drog i hende Han kunde ikke komme fort nok ned»
MM T 2367. Munchmuseet
Notat. Datert 1892
«Jeg gik bortover veien med to venner – så gik {Jeg gik}solen ned Himmelen ble pludseli blodi rø og jeg følte et pust af vemoden sugende smerte under hjertet – Jeg standset, lænet mig til gjæret træt til døden – over den blåsorte fjor og by lå blod ‹i› ildtunger Mine venner gik videre og jeg sto igjen skjælvende af angest – og jeg følte det gik et stor{e}t uennelig\t/ skri{g}k gennem naturen»
MM T 2760. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1891–1892
«Skal brændes»
MM T 2908. Munchmuseet
Notat. Datert 1892–1893
«Jeg bode nede i dypet mellem slim og dyr – Jeg tv{ … }ang mig op til vandfladen i længsel efter de lyse farver –»
MM UT 4. Munchmuseet
Utgitt tekst. Datert 4.1.1892
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]