Edvard Munchs tekster

Listen inneholder de 27 tekstene, som finnes i museets register og som er datert til 1908, enten av Munch selv eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM G 273. Munchmuseet
Varia. Datert 1908–1909
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 301. Munchmuseet
Varia. Datert 1908–1909
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 302. Munchmuseet
Varia. Datert 1908–1909
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 332. Munchmuseet
Notat. Datert 1908–1909
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 773. Munchmuseet
Varia. Datert 1907–1908
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 28. Munchmuseet
Notat. Datert 1908–1924
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 34. Munchmuseet
Notat. Datert 1904–1918
«Billedserien regner jeg for et af de vigtigste om ikke det vigtigste af mine værker –»
MM N 107. Munchmuseet
Notat. Datert 1908–1909
«Omega»
MM N 108. Munchmuseet
Notat. Datert 1908–1909
«Alfa og Omega De første Mennesker på Øen Veierland i det sydlige Norge»
MM N 142. Munchmuseet
Notat. Datert 1908
« Du behøver ikke at reise til London forat se Engelsk Kunst –»
MM N 170. Munchmuseet
Notat. Datert 1907–1908
«Kun»
MM N 172. Munchmuseet
Notat. Datert 1907–1908
«Når Normænd skriver om mine Udstillinger i Udlandet er det selvfølgelig forat rakke ned – og med lumpne Midler (Jeg skal bruge det milde Udtryk at omgaa Sandheden) Jeg har tilladt mig at udstille nogle Gravurer i Hamburg Der var ingen»
MM N 179. Munchmuseet
Notat. Datert 1908
«Efter 20 Aars Strid – og Elendighed kommer endelig i Tydskland gode Magter mig til hjælp og der åbner sig en lys Port for mig – Jeg reiser det var 1902 – Linde og andre kjøber af mig og»
MM N 205. Munchmuseet
Notat. Datert 1905–1910
«En af de mærkelige Fort Foreteelser er at at jeg i 20 Aar ustanselig går tilbage – jeg går altså fremover bagover  … det er væsentlig Werenskjold som nu finder det sig jeg malte så godt dengang han syntes det syge Barn var Humbug og – Følgen er at man kjøber de gamle Billeder»
MM N 261. Munchmuseet
Notat. Datert 1908–1912
«Du ved jeg er lidt vimset som man sier – – og jeg glemmer jeg har en annen Tilstand – tror jeg er i Hel{l}vete – Melancholie – – Det var jo storartet morsomt – alt gik jo glat som antaget – Han skjælder mig ud så 50 Mennesker hører det og så fik jeg sl{ … }åt ham og Bagvaskelsen i { … }til Jorden – det gik»
MM N 3700. Munchmuseet
Notat. Datert 1908–1909
«Alfa og Omega, Måneopgang i Skoven, Skyen, Slangen dræpes Bjørnen, Tigeren, Omeg og Blomsten Omegas Øine Omega og Daadyret Om{ … }ega og Svinet, Om{ … }ega græder Omegas Flugt – Omegas Død Alfas D Alfas Afkom – Omegas Død – Alfas Død»
MM T 451. Munchmuseet
Notat. Datert 1903–1908
«Vi havde Champagne og rørte den vist»
MM T 1976. Munchmuseet
Notat. Datert 1908–1909
«Professor Jacobsen elektriser den berømte Maler Munch og bringer mandlig positiv og kvindelig negativ Kraft ind i hans skjøre Hjerne»
MM T 2568. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1906–1910
« L. Boldt  Münchener Str 49III  (Victoria Louise Platz)»
MM T 2704. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1903–1908
«Skrivebog for Edvard Munch »
MM T 2724. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1908
«Såvidt jeg ved er talt om et Nidingsværk  … »
MM T 2730. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1908
«– Søkapteinen min Vært og jeg står og ser på Hønse{h}gården – De{t}r {st}gik en rigtig stolt Hane – glitret som Kobber, Guld og Bronce i Hans Fjær – – og sort Ibenholt og snehvid Dun – – Hovedet stod tilveirs og Han det lille stolte Hoved med den røde Kam dreiet sig som»
MM T 2745. Munchmuseet
Skissebok. Datert 13.5.1908
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2785. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1908
«Friedrichbergs 27»
MM T 2800. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1908
«Til Blomqvist sendt {2}6-4-08»
MM UT 31. Munchmuseet
Utgitt tekst. Datert 1908–1909
«Alpha et Oméga furent les premiers hommes de lïle. Alpha couché sur l'herbe s´était en- dormi et rêvait, Oméga s'approcha de lui, le vit et fut pleine de curiosité. Oméga cueillit une branche de fougère, le chatouilla et le reveilla.»
MM UT 32. Munchmuseet
Utgitt tekst. Datert 1908–1909
«ALFA OG OMEGA var de første Mennesker paa øen. Alfa laa i Græsset og sov og drømte, Omega nærmede sig ham, saa ham og blev nysgjerrig. Omega brød af en Bregnegren og kilede ham, saa han vaagnede.»