Edvard Munchs tekster

Listen inneholder de 29 tekstene, som finnes i museets register og som er datert til 1909, enten av Munch selv eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM G 273. Munchmuseet
Varia. Datert 1908–1909
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 301. Munchmuseet
Varia. Datert 1908–1909
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 302. Munchmuseet
Varia. Datert 1908–1909
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 332. Munchmuseet
Notat. Datert 1908–1909
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 478. Munchmuseet
Varia. Datert 1909–1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 516. Munchmuseet
Varia. Datert 1909–1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 518. Munchmuseet
Varia. Datert 1909–1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 28. Munchmuseet
Notat. Datert 1908–1924
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 34. Munchmuseet
Notat. Datert 1904–1918
«Billedserien regner jeg for et af de vigtigste om ikke det vigtigste af mine værker –»
MM N 107. Munchmuseet
Notat. Datert 1908–1909
«Omega»
MM N 108. Munchmuseet
Notat. Datert 1908–1909
«Alfa og Omega De første Mennesker på Øen Veierland i det sydlige Norge»
MM N 117. Munchmuseet
Notat. Datert 1909
«Digter»
MM N 138. Munchmuseet
Notat. Datert 1909
«Dagen derpå har jeg stadi holdt i 5000 Kr. – Det holdt på at kjøbes til Kjøbenhavns Musæumhv og havde slået Prisen ned til 3,500 – Til ‹det› Norske Galleriet blev Prisen sat ned  …  til 3{8}000 som sidste Bud –»
MM N 169. Munchmuseet
Notat. Datert 1909
«Efter Ibsen og Bjørnson va var det finest at skrive –  …  så dannes en lapset  …  literær Klik –»
MM N 193. Munchmuseet
Notat. Datert 1909
«{ … }Nå»
MM N 205. Munchmuseet
Notat. Datert 1905–1910
«En af de mærkelige Fort Foreteelser er at at jeg i 20 Aar ustanselig går tilbage – jeg går altså fremover bagover  … det er væsentlig Werenskjold som nu finder det sig jeg malte så godt dengang han syntes det syge Barn var Humbug og – Følgen er at man kjøber de gamle Billeder»
MM N 245. Munchmuseet
Notat. Datert 1909
«Når jeg gjentagende Gange har holdt {U}store Udstillinger et sted uden nogensomhelst Resultat – medens andre Norske Malere har solgt sine Billeder – er det jo ikke ‹under› om jeg som i Trondhjem betinger mig Salg –»
MM N 261. Munchmuseet
Notat. Datert 1908–1912
«Du ved jeg er lidt vimset som man sier – – og jeg glemmer jeg har en annen Tilstand – tror jeg er i Hel{l}vete – Melancholie – – Det var jo storartet morsomt – alt gik jo glat som antaget – Han skjælder mig ud så 50 Mennesker hører det og så fik jeg sl{ … }åt ham og Bagvaskelsen i { … }til Jorden – det gik»
MM N 619. Munchmuseet
Objekttype: blandet (notat, utkast). Datert 1909
«Jeg takker for den ærefulde Indbydelse og skal sende et Udvalg Gravurer – {N … }Jeg { … }sender {jeg}med de bedste af de i Kunst- foreningen i fjor udstillede – det var jo forholdsvis få der fik dem at se – Jeg sender osså et Udvalg ikke før udstillede { … }Gravürer –»
MM N 952. Munchmuseet
Varia. Datert 18.5.1909
« Frøken Karen Bjølstad  Nordstrand  Aker»
MM N 3700. Munchmuseet
Notat. Datert 1908–1909
«Alfa og Omega, Måneopgang i Skoven, Skyen, Slangen dræpes Bjørnen, Tigeren, Omeg og Blomsten Omegas Øine Omega og Daadyret Om{ … }ega og Svinet, Om{ … }ega græder Omegas Flugt – Omegas Død Alfas D Alfas Afkom – Omegas Død – Alfas Død»
MM N 3737. Munchmuseet
Notat. Datert 07.04.1909
«Jeg maler og tenker i nutiden –»
MM T 147. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1909
« …  ‹Rench›»
MM T 1976. Munchmuseet
Notat. Datert 1908–1909
«Professor Jacobsen elektriser den berømte Maler Munch og bringer mandlig positiv og kvindelig negativ Kraft ind i hans skjøre Hjerne»
MM T 2568. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1906–1910
« L. Boldt  Münchener Str 49III  (Victoria Louise Platz)»
MM T 2734. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1909–1911
«blot disse sider og de to sidste blader er skrevet 1929 Alt annet efter Kliniken 1908–1909»
MM UT 31. Munchmuseet
Utgitt tekst. Datert 1908–1909
«Alpha et Oméga furent les premiers hommes de lïle. Alpha couché sur l'herbe s´était en- dormi et rêvait, Oméga s'approcha de lui, le vit et fut pleine de curiosité. Oméga cueillit une branche de fougère, le chatouilla et le reveilla.»
MM UT 32. Munchmuseet
Utgitt tekst. Datert 1908–1909
«ALFA OG OMEGA var de første Mennesker paa øen. Alfa laa i Græsset og sov og drømte, Omega nærmede sig ham, saa ham og blev nysgjerrig. Omega brød af en Bregnegren og kilede ham, saa han vaagnede.»
PN 998. Nationalmuseet i Stockholm
Varia. Datert 1909–1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]