Edvard Munchs tekster

Listen inneholder de 14 tekstene, som finnes i museets register og som er datert til 1911, enten av Munch selv eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM G 478. Munchmuseet
Varia. Datert 1909–1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 480. Munchmuseet
Varia. Datert 1910–1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 516. Munchmuseet
Varia. Datert 1909–1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 518. Munchmuseet
Varia. Datert 1909–1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 28. Munchmuseet
Notat. Datert 1908–1924
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 34. Munchmuseet
Notat. Datert 1904–1918
«Billedserien regner jeg for et af de vigtigste om ikke det vigtigste af mine værker –»
MM N 128. Munchmuseet
Notat. Datert 1910–1930
«Om min utenlandstur. Av E. Munch.»
MM N 141. Munchmuseet
Notat. Datert 1910–1916
«December 4de T{ … }rykning Nilsen 160 Kr Halvorsen og Larsen {2}400 Kr Olsen      439 Kr     + 60 ‹Skåle› til Gravurer 1{2}50 Farver Bjerke 180 kr D …  500    1830 Halvorsen og Larsen { … }500 Kr Reise Kristiania 400 Kr 2500 Kr»
MM N 230. Munchmuseet
Notat. Datert 1911–1914
«»
MM N 231. Munchmuseet
Notat. Datert 1911
«Det glædet mig dobbelt fordi nyli en ung mand har udspent en  …  hvis billedenes  …  ble  …  indgivet et værk hvor den fæle gule silke anbefales –»
MM N 261. Munchmuseet
Notat. Datert 1908–1912
«Du ved jeg er lidt vimset som man sier – – og jeg glemmer jeg har en annen Tilstand – tror jeg er i Hel{l}vete – Melancholie – – Det var jo storartet morsomt – alt gik jo glat som antaget – Han skjælder mig ud så 50 Mennesker hører det og så fik jeg sl{ … }åt ham og Bagvaskelsen i { … }til Jorden – det gik»
MM N 551. Munchmuseet
Notat. Datert 1910–1911
«      Fra Bodsfængselet»
MM T 2734. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1909–1911
«blot disse sider og de to sidste blader er skrevet 1929 Alt annet efter Kliniken 1908–1909»
MM UT 35. Munchmuseet
Utgitt tekst. Datert 8.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]