Halvorsen & Larsen

Forretning. Papirhandel og trykkeri. Oslo, Norge

Les mer

Brev fra Halvorsen & Larsen til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 2 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 5445.   Brev. Datert 28.05.[????] . «Regning og kvittering» 
Munchmuseet, MM K 5450.   Brev. Datert 25.02.1920 . «Regning» 

Halvorsen & Larsen er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 1253.   Brev fra Erik Werenskiold.
«Vil Du være med på at bestille papir ): klutepapir til trykning av lithografier – på Alvøen? Jeg har talt med forretnings- føreren, og jeg antar hvis vi fik Kunst- og Håndverksskolen med at vi kunde ta hele oplaget, som kommer på en 3000 kr eller kanske 3500. Jeg har konferert med lith. Nielsen, Halvorsen & Larsen, som sier at den sorten, jeg taler om, er udmerket og der er ikke andet papir at få nu. Jeg har rigtignok Japan endda, men man kan jo ikke bruke bare det. Går Du med f.ex. for 1000 kr eller»
Munchmuseet, MM N 141.   Notat av Edvard Munch. Datert 1910–1916 . Se bl. 1r
«December 4de T{ … }rykning Nilsen 160 Kr Halvorsen og Larsen {2}400 Kr Olsen      439 Kr     + 60 ‹Skåle› til Gravurer 1{2}50 Farver Bjerke 180 kr D …  500    1830 Halvorsen og Larsen { … }500 Kr Reise Kristiania 400 Kr 2500 Kr»
Munchmuseet, MM T 2850.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1942 . Se bl. 5r
« H. Halvorsen H. Hansen R. Hansen»