Edvard Munchs tekster

Listen inneholder de 10 tekstene, som finnes i museets register og som er datert til 1913, enten av Munch selv eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM G 367. Munchmuseet
Varia. Datert 1913
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 449. Munchmuseet
Varia. Datert 1913
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 523. Munchmuseet
Varia. Datert 1913
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 28. Munchmuseet
Notat. Datert 1908–1924
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 34. Munchmuseet
Notat. Datert 1904–1918
«Billedserien regner jeg for et af de vigtigste om ikke det vigtigste af mine værker –»
MM N 128. Munchmuseet
Notat. Datert 1910–1930
«Om min utenlandstur. Av E. Munch.»
MM N 141. Munchmuseet
Notat. Datert 1910–1916
«December 4de T{ … }rykning Nilsen 160 Kr Halvorsen og Larsen {2}400 Kr Olsen      439 Kr     + 60 ‹Skåle› til Gravurer 1{2}50 Farver Bjerke 180 kr D …  500    1830 Halvorsen og Larsen { … }500 Kr Reise Kristiania 400 Kr 2500 Kr»
MM N 230. Munchmuseet
Notat. Datert 1911–1914
«»
MM N 456. Munchmuseet
. Datert 1913
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 756. Munchmuseet
Notat. Datert 1913
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]